image banner
Sáng ngày 25/08/2021, HĐND xã Tân Thành đã tổ chức kỳ họp thứ hai (giữa năm 2021) khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng ngày 25/08/2021, HĐND xã Tân Thành đã tổ chức kỳ họp thứ hai (giữa năm 2021) khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Uỷ viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Xoài đã về dự và phát biểu tại kỳ họp.


Tại kỳ họp, HĐND xã đã nghe và tập trung xem xét, thảo luận, đánh giá các báo cáo của UBND xã về kết quả hoạt động, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, thu-chi ngân sách nhà nước, thực hiện vốn đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2021; xem xét phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; quyết định điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kinh tế, văn hóa-xã hội, dự toán thu-chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2021 và danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026.
Tại kỳ họp HĐND xã đã xem xét, thảo luận và thông qua 06 Nghị quyết với sự nhất trí 100% các vị đại biểu HĐND xã có mặt.


Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Bà Nguyễn Thị Hằng – CT HĐND xã đề nghị UBND xã sớm triển khai giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch điều chỉnh kinh tế, ngân sách, văn hóa-xã hội năm 2021; đồng thời nhanh chóng triển khai cụ thể hoá các chỉ tiêu theo Nghị quyết điều chỉnh đề ra. Đề nghị UBMTTQVN xã và các tổ chức thành viên quan tâm phối hợp, tổ chức giám sát, vận động các thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội năm 2021; 02 Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, theo dõi, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã.

     Vũ Thị Hồng

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 02713 814 211

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị