image banner
Sáng ngày 12/10/2021, Thường trực HĐND xã do bà Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã chủ trì buổi giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Thành.

    Sáng ngày 12/10/2021, Thường trực HĐND xã do bà Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã chủ trì buổi giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Thành.

    Tham gia đoàn giám sát có: Phó Chủ tịch HĐND & UBND, lãnh đạo UBMTTQVN xã; Trưởng, Phó 02 Ban HĐND xã ; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND xã ; cán bộ giúp việc HĐND xã và chuyên môn phụ trách lĩnh vực chi chế độ chính sách.     Nhìn chung trong thời gian qua UBND xã và cán bộ công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực chi trả chế độ chính sách đã nỗ lực và nghiêm túc thực hiện việc chi trả các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã và đạt kết quả cao. Công tác hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại xã được quan tâm thực hiện, cụ thể: trong năm 2020, UBND xã đã chi trả cho 252 hồ sơ đủ điều kiện với số tiền là 252.000.000 đồng ; từ đầu năm 2021 đến nay UBND xã đã chi trả 192 hồ sơ với số tiền 173.900.000 đồng, còn 584 hồ sơ chưa chi trả (do kinh phí hỗ trợ chưa cấp về); công tác tuyên truyền, vận động người dân về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã được thực hiện thường xuyên, công khai, minh bạch     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thực hiện cách ly, giãn cách xã hội nên công tác tuyên truyền, giải quyết hồ sơ chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng còn chậm.     Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao những kết quả đạt mà UBND xã đã đạt được. Đồng thời, đề nghị UBND xã trong thời gian tới cần tiếp tục bám sát các văn bản của cấp trên, cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất từ xã đến các khu dân cư; tập trung chỉ đạo công tác hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, đảm bảo an sinh xã hội.     Đối với các kiến nghị của các thành viên tham dự, Đoàn giám sát ghi nhận và sẽ đề nghị UBND xã và các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết.

Vũ Thị Hồng

   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị