UBND xã Tân Thành phối hợp với VNPT chi nhánh Đồng Xoài triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã Tân Thành theo Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy Bình Phước.
UBND xã Tân Thành phối hợp với VNPT chi nhánh Đồng Xoài triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã Tân Thành theo Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy Bình Phước.
Tải về
Kim Ngân
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị