image banner
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
762/QĐ-UBND 12/05/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 6
Tải về1
Lượt tải 0
748/QĐ-UBND 11/05/2023 Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và ngƣời sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 13
Tải về1
Lượt tải 0
246/TB-UBND 31/03/2022 Về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Tân Thành
Lượt xem: 9
Tải về1
Lượt tải 1
246/TB-UBND 31/03/2022 Về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Tân Thành
Lượt xem: 13
Tải về1
Lượt tải 0
739/QĐ-UBND 09/05/2023 Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 8
Tải về1
Lượt tải 0
737/QĐ-UBND 09/05/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong các lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 8
Tải về1
Lượt tải 0
736/QĐ-UBND 09/05/2023 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 5
Tải về1
Lượt tải 0
526/QĐ-UBND 04/04/2023 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 88
Tải về1
Lượt tải 0
537/QĐ-UBND 06/04/2023 Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 26
Tải về1
Lượt tải 0
538/QĐ-UBND 06/04/2023 Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 18
Tải về1
Lượt tải 0
123
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị