image banner
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân xã để phòng, chống dịch Covid-19

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 02713 814 211

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị