UBND xã Tân Thành: Trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 28/9/2023 của UBND thành phố Đồng Xoài về việc triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. UBND xã Tân Thành đã ban hành Kế hoạch số 1596/KH-UBND ngày 13/10/2023 về việc triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn xã. Trao “Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn” cho công dân là một trong các nhiệm vụ trong xây dựng mô hình “chính quyền thân thiện” tại địa phương.
Tải về
Kim Ngân
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị