Bảo hiểm Agribank chi trả gần 650 triệu đồng tiền bồi thường cho 3 gia đình khách hàng.
   

            Vừa qua, tại UBND xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bảo hiểm Agribank chi nhánh Sài Sòn (ABIC Sài Gòn) phối hợp với ngân hàng Agribank Chi nhánh Tân Thành, Bình Phước và UBND xã Tân Thành tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng vay vốn.

anh tin bai

             Trong thời hạn bảo hiểm 3 khách hàng vay vốn không may gặp rủi ro và qua đời. Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo cam kết, đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình khách hàng, Bảo hiểm Agribank phối hợp với Ngân hàng Chi nhánh Tân Thành giảỉ quyết bồi thường cho gia đình các khách hàng theo quy định. Tổng số tiền bồi thường và chi trả cho 3 gia đình khách hàng là 649.364.533 đồng (sáu trăm bốn chín triệu, ba trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm ba mươi ba đồng) đã được chi trả đến tận tay gia đình thân nhân khách hàng.

anh tin bai

            Ngoài việc chi trả bồi thường cho các khách hàng không may bị tử vong, bảo hiểm Agribank hỗ trợ chi trả cho các khách hàng bị tai nạn, rủi ro, ốm đau, bệnh tật, hỗ trợ giảm lãi suất... và các quyền lợi khác thuộc phạm vi bảo hiểm theo quy định cho khách hàng.

   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị