Hội CCB xã Tân Thành tổ chức đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Sáng qua, hội CCB xã Tân Thành đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết  đại hội lần thứ VI , nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2027.
anh tin bai
 

UVBTV thành ủy, phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Văn Mười cùng lãnh đạo hội CCB thành phố, lãnh đạo xã Tân Thành và đông đảo cán bộ, hội viên CCB xã tham dự đại hội. 

Đồng chí Vũ Văn Mười, UVBTV thành ủy, phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài cùng lãnh đạo hội CCB thành phố, lãnh đạo xã Tân Thành cùng đông đảo cán bộ, hội viên CCB xã đã về dự đại hội.  Trong nhiệm kỳ qua, hội CCB xã Tân Thành luôn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu do đại hội hội CCB thành phố Đồng Xoài và hội CCB xã nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Theo đó, với phương châm quyết tâm xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, hội CCB xã đã  tích cực tham gia các phong trào hoạt động của địa phương, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, hưởng ứng tích cực các phong trào hành động cách mạng của địa phương.

 Một trong các hoạt động nổi bật của hội CCB xã Tân Thành trong nhiệm kỳ qua, đó là tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu xóa đói, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Kết quả, trong nhiệm kỳ, hội  đã tạo điều kiện cho 140 gia đình hội viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với số tiền trên 2 tỷ đồng; hầu hết các gia đình hội viên CCB trên địa bàn xã đều có đất sản xuất, trong đó có nhiều hộ phát triển thành trang trại cao su, trồng điều, trang trại chăn nuôi và phát triển các mô hình kinh tế kết hợp hiệu quả  như: vườn, ao, chuồng, chuyên canh cây ăn trái. Đến cuối năm 2021 hội CCB xã Tân Thành không còn hội viên, gia đình hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo. Hiện hội CCB xã có 46 hộ gia đình hội viên có mức thu nhập giàu, chiếm 10,7%; mức khá là 17 hộ, chiếm 37,52% và mức trung bình 243 hộ, chiếm 56,51%.

 
anh tin bai
 

Đại hội CCB xã Tân Thành, khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 có chủ đề "Trung Thành - Đoàn Kết - Gương Mẫu - Đổi Mới"

Trong nhiệm kỳ 2022- 2027, hội CCB xã Tân Thành phấn đấu thành lập và duy trì hoạt động hội Cựu quân nhân, vận động 100% Cựu Chiến Binh, sỹ quan nghỉ hưu tham gia tổ chức CCB và 30% quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tham gia hội cựu quân nhân. Phát động và triển  khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "CCB giúp nhau xóa nhà tạm, xóa nghèo và làm giàu hợp pháp". Phấn đấu hàng năm có 100% chi hội hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, có 90% chi hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  95% trở lên hội viên đạt danh hiệu "Cựu Chiến Binh gương mẫu" và 95% trở lên gia đình CCB đạt  "gia đình văn hóa".

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2022 - 2027 gồm 11 ủy viên. Ông Nguyễn Đức Lượng được bầu tái cử chức chủ tịch  hội CCB xã tân thành khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kim Phụng

 

   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị