Giám sát Công tác đầu tư, xây dựng và sửa chữa nâng cấp Nhà văn hóa 6 ấp trên địa bàn xã Tân Thành
Ban Kinh tế-xã hội HĐND xã giám sát Công tác đầu tư, xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất Nhà văn hóa 6 ấp trên địa bàn xã Tân Thành

         Vừa qua Ban Kinh tế-xã hội HĐND xã, do đồng chí Lê Ngọc Sử -UVBTV Đảng ủy, CTMTTQVN,Trưởng Ban Kinh tế-xã hội, Trưởng Đoàn tổ chức giám sát Công tác đầu tư, xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất Nhà văn hóa 6 ấp.

Bà Nguyễn thị Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát

         Đoàn đã đi giám sát trực tiếp các nhà văn hóa ấp 2, ấp 3, ấp 6, ấp 7, ấp 8 trên địa bàn xã. Qua công tác giám sát, Đoàn nhận thấy UBND xã đã nghiêm túc thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND về mặt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; sự tham gia phối hợp chặt chẽ của ban điều hành các ấp, các ban-ngành, MTTQ và các đoàn thể xã, nhất là của Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã đã quan tâm phối hợp giám sát, có ý kiến kịp thời nhằm khắc phục và tạo điều kiện công trình được hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Công trình đã hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết. Đạt yêu cầu kỹ thuật so với hồ sơ thiết kế  bản vẽ thi công và dự toán được phê duyệt.

Đoàn đi giám sát một số nhà văn hóa

         Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới do một số hạng mục thi công chưa đảm bảo theo thiết kế.

Đồng chí Lê Ngọc Sử -UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch MTTQVN,Trưởng Ban Kinh tế-xã hội phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

         Phát biểu kết luận tại buổi giám sát đồng chí Lê Ngọc Sử -UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch MTTQVN,Trưởng Ban Kinh tế-xã hội đề nghị UBND xã (đơn vị chủ đầu tư) phối hợp với đơn vị thiết kế, đơn vị thi công và đơn vị giám sát tiến hành kiểm tra, rà soát những hạng mục công trình chưa đảm bảo để có biện pháp xử lý, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế ở từng nhà văn hóa các ấp. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo kiểm tra công trình, yêu cầu đơn vị thi công và đơn vị thiết kế phối hợp khắc phục một số tồn tại, bất cập trong thời gian bảo hành công trình. Phối hợp, đôn đốc nhà thầu thi công và cơ quan quản lý chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng) thẩm định hồ sơ, ra văn bản pháp lý làm cơ sở để UBND xã trình thẩm định hồ sơ quyết toán công trình theo quy định./.

Nguồn: Vũ Thị Hồng

 

   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị