image banner
Ban pháp chế HĐND xã tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.
Ban pháp chế HĐND xã tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

         Chiều ngày 29/11/2022, Ban Pháp Chế HĐND xã, do đồng chí Lê Đình Bính PBTTT Đảng ủy, Trưởng Ban, chủ trì buổi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Toàn cảnh buổi giám sát

 

Tham gia đoàn giám sát có: Thường trực Đảng ủy-HĐND, lãnh đạo UBMTTQVN xã; Trưởng, Phó 02 Ban HĐND xã; Thành viên Ban Pháp chế HĐND xã; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND xã; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ giúp việc HĐND xã. Đơn vị chịu sự giám sát: Lãnh đạo UBND xã và công an xã.

Trong thời gian qua công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn xã cơ bản đảm bảo theo quy định, trên địa bàn trong năm không xảy ra trọng án. Lực lượng Công an xã thực hiện nghiêm các quy định của ngành, trong năm không xảy ra khiếu kiên, khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính.

 
anh tin bai

Đồng chí Lê Đình Bính- PBTTT Đảng ủy, Trưởng Ban Pháp Chế HĐND xã

 phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lê Đình Bính - PBTTT Đảng ủy, Trưởng Ban Pháp chế, chủ trì buổi giám sát đề nghị Công an xã trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, để nâng cao ý thức cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp giữa Công an với các ban, ngành, đoàn thể làm trong công tác giáo dục,cảm hóa các đối tượng thanh thiếu niên hư, đối tượng tù tha về trên địa bàn. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn với các loại tội phạm. Đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo, kiện toàn các lực lượng nòng cốt như tổ ANND, TNXK, CCB tự quản trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý cư trú, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn góp phần từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn xã Tân Thành./.

 

           Nguồn Vũ Thị Hồng

   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị