Ban pháp chế HĐND xã tổ chức giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân
Chiều ngày 13/4/2022, Ban Pháp Chế HĐND xã, do đồng chí Lê Đình Bính - Trưởng Ban, chủ trì buổi giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

         Chiều ngày 13/4/2022, Ban Pháp Chế HĐND xã, do đồng chí Lê Đình Bính - Trưởng Ban, chủ trì buổi giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng-TUV-Bí thư Đảng ủy-chủ tịch HĐND xã
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham gia đoàn giám sát có: Thường trực Đảng ủy-HĐND, lãnh đạo UBMTTQVN xã; Trưởng, Phó 02 Ban HĐND xã; Thành viên Ban Pháp chế HĐND xã; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND xã; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ giúp việc HĐND xã. Đơn vị chịu sự giám sát: Lãnh đạo UBND xã và cán bộ chuyên môn phụ trách công tác tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

         Trong thời gian qua công tác tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Công tác tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân có sự phối hợp giữa UBND - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã phát huy vai trò giám sát, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải có hiệu quả góp phần làm giảm đáng kể khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Đồng chí Lê Đình Bính-Phó Bí thư Thường trực-Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy-Trưởng Ban pháp chế phát biểu kết luận tại hội nghị

Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được công tác tổ chức và thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn xã còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Bính - Trưởng Ban Pháp chế, chủ trì buổi giám sát đề nghị UBND xã làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa HĐND-UBND-MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; Kiện toàn tổ hòa giải ở khu dân cư và tổ hòa giải ở xã;Chú trọng thực hiện công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tài chính; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội nhất là ở các khu dân cư trong công tác hòa giải ở cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân để nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế khiếu kiện trái pháp luật góp phần từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn xã Tân Thành./.

Vũ Thị Hồng

   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị