Ban pháp chế HĐND xã giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính.
Ban pháp chế HĐND xã giám sát UBND xã về công tác cải cách thủ tục hành chính.

           Chiều ngày 17/3/2023, Ban Pháp Chế HĐND xã, do đồng chí Lê Đình Bính – PBTTT Đảng ủy, Trưởng Ban, chủ trì buổi giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

            Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí Thường trực HĐND xã; Ban Pháp chế HĐND xã; Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND xã; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND xã; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ giúp việc HĐND xã. Đơn vị chịu sự giám sát: Lãnh đạo UBND xã và công chức bộ phận một cửa.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát

Trong thời gian qua công tác giải quyết TTHC luôn được lãnh đạo Đảng ủy-HĐND- UBND xã quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đáp ứng giải quyết hồ sơ của người dân. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC từ năm 2022 đến quý I/20234734 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn là 99%. Kết quả tổng số hồ sơ đã tiếp nhận mức độ 3, 4 trên tổng hồ sơ phát sinh DVC (từ 01/01/2022 đến nay) là 982/1646 hồ sơ, chiếm 60% tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Thực hiện công tác cải cách TTHC trong năm 2022 và quý I/2023 gắn với công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thông minh, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số, chính quyền số của xã Tân Thành luôn duy trì, giữ vững và nằm trong tốp 2/8 phường-xã dẫn đầu từ đầu từ năm 2022 đến nay (nhất là tỷ lệ chứng thực điện tử, thanh toán phí, lệ phí trên dịch vụ công quốc gia).

anh tin bai

                                    Đồng chí Lê Đình Bính - PBTTT Đảng ủy,Trưởng Ban Pháp chế phát biểu kết luận tại buổi giám sát 

          Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lê Đình Bính - PBTTT Đảng ủy, Trưởng Ban Pháp chế, chủ trì buổi giám sát đánh giá cao những kết quả mà UBND xã đã đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đề nghị UBND xã tiếp tục chỉ đạo nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực hiện cải cách TTHC ở địa phương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh tác phong, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thực chấp hành giờ giấc làm việc nơi công sở của cán bộ, công chức. Thực hiện rà soát, đề xuất đơn giản hoá các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Đồng thời tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong nộp hồ sơ trực tuyến rộng rãi trong nhân dân, bằng nhiều hình thức đa dạng và dễ hiểu; hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng DVC để nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước đạt hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao hơn nữa việc thực hiện công tác cải cách TTHC gắn với công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thông minh, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số, chính quyền số./.

 

 

Vũ Thị Hồng
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị