image banner
Ban Kinh tế-xã hội HĐND xã giám sát việc thực hiện các nguồn chi phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 từ nguồn NSNN, công tác vận động thu quản lý, chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp trên địa bàn xã
Vừa qua Ban Kinh tế-xã hội HĐND xã, do đồng chí Lê Ngọc Sử -UVBTV Đảng ủy, CTMTTQVN,Trưởng Ban Kinh tế-xã hội, chủ trì buổi giám sátviệc thực hiện các nguồn chi phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 từ nguồn NSNN, công tác vận động thu quản lý, chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp trên địa bàn xã.

         Vừa qua Ban Kinh tế-xã hội HĐND xã, do đồng chí Lê Ngọc Sử -UVBTV Đảng ủy, CTMTTQVN,Trưởng Ban Kinh tế-xã hội, chủ trì buổi giám sátviệc thực hiện các nguồn chi phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 từ nguồn NSNN, công tác vận động thu quản lý, chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp trên địa bàn xã.

         Tham gia đoàn giám sát có: Thường trực Đảng ủy-HĐND, lãnh đạo UBMTTQVN xã; Trưởng, Phó 02 Ban HĐND xã; Thành viên Ban Kinh tế-xã hội HĐND xã; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND xã; cán bộ giúp việc HĐND xã. Đơn vị chịu sự giám sát: Lãnh đạo UBND xã và công chức tài chính kế toán.

         Trong thời gian qua việc thực hiện các nguồn chi phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 từ nguồn NSNN, công tác vận động thu quản lý, chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp trên địa bãn xã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt là công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các ban-ngành, MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch.Huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư tập trung tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt công tác thu ngân sách, các lại quỹvận động tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng-TUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã


phát biểu tại buổi giám sát

         Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát đồng chí Nguyễn Thị Hằng-TUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã yêu cầu UBND xã cần làm tốt một số nội dung sau: Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động 06 loại quỹ. Đề ra các giải pháp sử dụng có hiệu quả 06 loại quỹ để đảm bảo sử dụng các nguồn quỹ lâu dài, hiệu quả và đúng mục đích; Đề ra các giải pháp cụ thể cho việc chi phục vụ công tác an sinh xã hội trong thời gian tới, đặc biệt quan tâm, chăm sóc đời sống an sinh xã hội cho các đối tượng người yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội; Thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định và thu-chi các loại quỹ vận động đóng góp hàng năm, gắn với thực hiện nghiêm quy định Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Ngân sách nhà nước.

Đồng chí Lê Ngọc Sử -UVBTV Đảng ủy, CTMTTQVN, Trưởng Ban Kinh tế-xã hội kết luận tại buổi giám sát

         Phát biểu kết luận tại buổi giám sát đồng chí Lê Ngọc Sử -UVBTV Đảng ủy, CTMTTQVN,Trưởng Ban Kinh tế-xã hội đề nghị UBND xã cần thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Hằng-TUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã và tiếp tục xây dựng kế hoạch phát động đợt cao điểm phát động thu thuế và các loại quỹ vận động đóng góp kịp thời triển khai đến các khu dân cư phấn đấu hoàn thành công tác thu trong 6 tháng đầu năm 2022. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo kiểm tra, yêu cầu các khu dân báo cáo tiến độ, kết quả thu các loại quỹ vận động ở các khu dân cư. Tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với MTTQVN và các đoàn thể trong công tác giám sát, phản biện, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong công tác thu-chi các quỹ vận động và phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, đặc biệt là việc chi hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã./.

Vũ Thị Hồng

   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị