Ban Kinh tế-xã hội HĐND xã giám sát công tác thu ngân sách tại các khu dân cư năm 2022

         Vừa qua Ban Kinh tế-xã hội HĐND xã, do đồng chí Lê Ngọc Sử -UVBTV Đảng ủy, CTMTTQVN,Trưởng Ban Kinh tế-xã hội, chủ trì buổi giám sát UBND xã về công tác thu ngân sách tại các khu dân cư năm 2022.

         Tham gia đoàn giám sát có: Thường trực Đảng ủy-HĐND, lãnh đạo UBMTTQVN xã; Trưởng, Phó 02 Ban HĐND xã; Thành viên Ban Kinh tế-xã hội HĐND xã; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND xã; cán bộ giúp việc HĐND xã. Đơn vị chịu sự giám sát: Lãnh đạo UBND xã, công chức tài chính kế toán, ấp trưởng 07/07 KDC.

anh tin bai

Một số ý kiến trong buổi giám sát

         Trong thời gian UBND xã đã tích cực, chủ động triển khai công tác thu thuế xuống các khu dân cư đảm bảo tiến độ thu, đạt và vượt chỉ tiêu. Các đồng chí ấp trưởng các ấp nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

anh tin bai

Đồng chí Lê Ngọc Sử -UVBTV Đảng ủy, CTMTTQVN,Trưởng Ban Kinh tế-xã hội 
phát biểu kết luận tại hội nghị

         Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát đồng chí Lê Ngọc Sử -UVBTV Đảng ủy, CTMTTQVN,Trưởng Ban Kinh tế-xã hội đề nghị UBND xã cần xây dựng kế hoạch đề ra giải pháp cụ thể, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, đối chiếu, rà soát số liệu các hộ trên địa bàn xã để hoàn thiện bộ thuế đảm bảo công tác giao chỉ tiêu thu thuế, 6 loại quỹ được chính xác. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai, phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể ở các khu dân cư trong việc phối hợp với các đồng chí ấp trưởng các ấp thực hiện công tác thu thuế đảm bảo đạt chỉ tiêu. Rà soát, lập danh sách các hộ, số người trong diện miễn thu thuế như người cao tuổi, các hộ gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng không có khả năng lao động để có số liệu hộ chính xác nhất để ban hành bộ thuế cho hợp lý. Mở các đợt cao điểm, phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách phối hợp với chi ủy, chi bộ, trưởng ấp tổ chức triển khai đến đoàn thể và nhân dân thực hiện nộp thuế phi nông nghiệp và 6 loại quỹ tại các khu dân cư./.

Nguồn Vũ Thị Hồng

   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị