Tân Thành tổ chức hội nghị sơ kếtcông tác Đảng quý I/2023, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chiều ngày 31/3/2023, Đảng bộ xã Tân Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I/2023, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, VP Thành ủy, Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xã; Toàn thể cán bộ, công chức UBND xã; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc; Trưởng ấp, Trưởng BCTMT các ấp.

anh tin bai
anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch hàng năm, lãnh đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra hàng năm, kinh tế - xã hội dần từng bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dần đi vào chiều sâu và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện. Hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, phương thức lãnh đạo của Đảng thường xuyên được đổi mới, chất lượng vận động quần chúng, dân vận chính quyền được nâng lên rõ rệt, bộ mặt đô thị ngày càng hiện rõ, thu hút đông đảo người dân từ mọi niềm về làm ăn, sinh sống, góp phần quan trọng xây dựng đảng bộ và địa phương ngày càng vững mạnh.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phát biểu kết luận tại hội nghị

              Để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng đến năm 2025. Đảng bộ xã Tân Thành tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp; nâng cao sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa; khai thác tối đa mọi lợi thế và nguồn lực của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững gắn với tạo nghề, giải quyết việc làm và giải quyết tốt vấn đề xã hội. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức đảng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; tích cực phát huy nội lực và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chủ động và ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Tăng cường công tác quản lý điều hành của chính quyền, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Vũ Thị Hồng
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị