Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thành tháng 10/2022

         Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2022. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hằng, TUV-Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lê Đình Bính, Phó Bí thư Thường trực-Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh hội nghị

         Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tập trung thảo luận xây dựng Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2022; Xét 02 hồ sơ kết nạp Đảng. Thông qua dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo công tác bầu cử Trưởng ấp và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2023-2025; thông qua dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thành khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, TUV-Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã

phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Hằng, TUV-Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 11/2022: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội theo chỉ tiêu giao. Tổ chức kiểm tra chi bộ trường Tiểu học Tân Thành theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của UBKT Đảng ủy; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của UBKT Đảng ủy. UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2023-2025 theo quy định.

         Kết thúc Hội nghị, 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã thống nhất với các nội dung trong cuộc họp Ban Chấp hành.

Nguồn: Vũ Thị Hồng

   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị