Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1872/QĐ-UBND 17/11/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính và nội dung thực hiện đƣợc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Lƣu trữ lịch sử, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 40
Tải về1
Lượt tải 0
246/TB-UBND 31/03/2022 Về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Tân Thành
Lượt xem: 90
Tải về1
Lượt tải 1
246/TB-UBND 31/03/2022 Về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Tân Thành
Lượt xem: 84
Tải về1
Lượt tải 1
38/TB-UBND 10/01/2023 Về việc niêm yết công khai Kết luận thanh tra
Lượt xem: 87
Tải về1
Lượt tải 1
782/KL-UBND 02/02/2023 Kết luận thanh tra thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, hòa giải và phòng chống tham nhũng của UBND các phường, xã và phòng ban đơn vị thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 107
Tải về1
Lượt tải 2
971/TB-UBND 18/07/2021 Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã Tân Thành để phòng, chống dịch Covid-19.
Lượt xem: 222
Tải về1
Lượt tải 7
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TÂN THÀNH

Bản quyền thuộc về UBND xã Tân Thành

Địa chỉ : Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713 814 211

Chịu trách nhiệm : UBND xã Tân Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị